O Domu

Dom Pomocy Społecznej w Moszczanach istnieje od 1951 roku.
Jest jednostką organizacyjną Powiatu Jarosławskiego.
Zlokalizowany jest w odległości 15 km od Jarosławia.
Dom Pomocy Społecznej w Moszczanach jest miejscem stałego pobytu dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.

Dom zapewnia swoim Mieszkańcom, całodobową opiekę oraz warunki odpowiadające godności człowieka zaspakajając ich niezbędne potrzeby bytowe, pielęgnacyjne, opiekuńcze, edukacyjne, społeczne i religijne na poziomie obowiązującego standardu. Mieszkańcy spędzają czas w ciepłej, spokojnej atmosferze przy wsparciu życzliwego, wyspecjalizowanego personelu. Na terenie obiektu Mieszkańcy mają możliwość spacerów i wypoczynku w otoczeniu zieleni.

 

Kontakt

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOSZCZANACH
37-543 Laszki,
Moszczany 1,

tel. 16 628 33 72,
16 628 33 71

email:
dps@moszczany.pl 

ADRES SKRZYNKI EPUAP:
/DPS_Moszczany/SkrytkaESP

BIP
A+
A-
X
Powered: Strony internetowe TupTupTup.pl