Działalność kulturalno-oświatowa

Mieszkańcy DPS biorą czynny udział w przeglądach artystycznych, konkursach literackich i sportowych, spartakiadach oraz różnego rodzaju wystawach twórczości osób niepełnosprawnych. Mieszkańcy uczestniczą w spotkaniach integracyjnych, zabawach tanecznych, podczas których nawiązują znajomości z osobami z zaprzyjaźnionych domów pomocy.

Głównymi kierunkami działalności kulturalno-oświatowych są: umuzykalnienie /nauka pieśni, piosenek/, przygotowywanie programów artystycznych, okolicznościowych, nauka gry na instrumentach, czytelnictwo, sport i rekreacja.

Na terenie domu funkcjonuje punkt biblioteczny, szeroko promowane jest czytelnictwo książek i czasopism.

Dom gwarantuje Mieszkańcom optymalne zabezpieczenie potrzeb życiowych, socjalnych, zdrowotnych, kulturalnych, obyczajowych, religijnych i społecznych oraz umożliwia kontakt z rodziną.
Mieszkańcy mają zapewnioną godną egzystencję w atmosferze życzliwości, akceptacji , zrozumienia, zbliżoną do normalnych warunków życia w rodzinie, w poszanowaniu godności i indywidualności.
Zapraszamy!!!

 

Kontakt

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOSZCZANACH
37-543 Laszki,
Moszczany 1,

tel. 16 628 33 72,
16 628 33 71

email:
dps@moszczany.pl 

ADRES SKRZYNKI EPUAP:
/DPS_Moszczany/SkrytkaESP

BIP
A+
A-
X
Powered: Strony internetowe TupTupTup.pl