Ochrona Danych Osobowych

Zarządzenie Nr 20/2018r. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Moszczanach z dnia 25.05.2018r. w sprawie wprowadzenia "Polityki Ochrony danych osobowych w zakresie przetwarzania danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej w Moszczanach."

 

KLAUZULA INFORMACYJNA przy pozyskiwaniu danych osobowych


 

Kontakt

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOSZCZANACH
37-543 Laszki,
Moszczany 1,

tel. 16 628 33 72, 16 628 33 71