Plan zamówień

Plan postępowań o zamówienie publiczne na 2021 rok

 Plan zamówień na 2020 rok

Plan postępowań o zamówienie publiczne na 2019 rok

Plan postępowań o zamówienie publiczne na rok 2018

Plan postępowań o zamówienie publiczne na 2017 rok- 18.01.2017r.

Plan postępowania o zamówienia publiczne 2017

 


 

Kontakt

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOSZCZANACH
37-543 Laszki,
Moszczany 1,

tel. 16 628 33 72, 16 628 33 71