Przetargi

Zakup fabrycznie nowego samochodu 9-osobowego do przewozu osob niepełnosprawnych z jednym miejscem na wózek inwalidzki

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Moszczanach - I półrocze 2021

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Informacja po otwarciu ofert

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawy

Dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Moszczanach - II półrocze 2020

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Informacja z otawrcia ofert

Informacja o wyborze ofert

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Moszczanach - I półrocze 2020 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Wyjaśnienie do SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze ofert

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Remont utwardzenia terenu i ogrodzenia z bramą i furtką Domu Pomocy Społecznej w Moszczanach

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ utwardzenie gruntu etap I

Przedmiar robót str 1

Przedmiar robót str 2

Przedmiar robót str 3

Przedmiar robót str 4

Przedmiar robót str 5

Przedmiar robót str 6

Projekt

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania robót

Informacja z otwarcia

Informacja o wyborze

Informacja o wyborze

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Moszczanach - II półrocze 2019

Ogłoszenie o zamówieniu

SWIZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Informacja z otwarcia

Informacja o wyborze

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Dostawa produktów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Moszczanach- I półrocze 2019 roku

 

 

Ogłoszenie  zamówieniu

 SIWZ

Załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 Informacje z otwarcia ofert

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2019 strona 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2019 strona 2

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2019 strona 3

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2019 strona 4

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2019 strona 5

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Załącznik 1

 Załącznik 2

 Załącznik 3

 Załącznik 4

 Załącznik 5

Dostawa produktów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Moszczanach- II półrocze 2018 roku

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik Nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Informacja z otwarcia ofert 08.06.2018 r.

Informacja o zmianie wyboru oferty

 

 

Zapytanie ofertowe - na wymianę okładziny ściennej, roboty malarskie, zabezpieczenie ściany szczytowejbudynku magazynowego.

 Zaproszenie do składania ofert

SIWZ - remont

 1 Plan syt. zab. ścian.

2 Plan sytzab. ścian.

3 Inwentzab. ściany.

PB zabezp. ściany szczytowej z serwisem i bioz.

Przedmiar robót - zabezp. ściany

Przedmiar robót - prasowalnia i pralnia

SSTWIORB

Zab. ściany

Zabezp. ściany

zał. nr 1 Prasowania

zał. nr 2 Pralnia

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

 

Dostawa produktów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Moszczanach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

 

 Dostawa koksu grubego do Domu Pomocy Społecznej w Moszczanach 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ - koks

Informacja po otwarciu ofert cz. I

Informacja po otwarciu ofert cz. II

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. I

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz.II

 

 

 

Dostawa produktów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Moszczanach- IV kwartał 2017r.

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ- Formularz cenowy

Informacja po otwarciu ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 20.10.2017rok

 

 

 

Dostawa produktów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Moszczanach - III kwartał 2017r.

Ogłoszenie o zamówieniu-dostawy

SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz cenowy

Informacja po otwarciu ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Dostawa produktów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Moszczanach -I  kwartał 2017r.

SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ- Formularz cenowy

Informacja po otwarciu ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o zamówieniu- I półrocze 2017r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa produktów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Moszczanach -IV kwartał 2016r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załacznik nr 2 do SWIZ Formularz cenowy

Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku administracyjnym Domu Pomocy Społecznej w Moszczanach

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 2- Przedmiar robót

Projekt budowy pochylni

SSTWiORB

SIWZ

Kosztorys ślepy-ofertowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Ogłoszenie o zamówieniu- roboty budowlane

 

Roboty budowlane związane z porawą działania przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku miszkalnym Domu Pomocy Społecznej w Moszczanach

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Projekt budowlany

SSTWiORB

Załącznik nr 2 Przedmiar robót

Kosztorys ślepy-ofertowy

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia- roboty budowlane

 

Dostawa produktów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Moszczanach - II i III kwartał 2016r.

Ogłoszenie o zamówienia II i III kwartał 2016r.

SIWZ

Wniosek o wyjasnienie dot. postępowania przetargowego

Wyjaśnienie SIWZ

Ponowny wniosek o wyjaśnienie dot. postępowania przetargowego

Wyjaśnienie SIWZ nr 2

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zmianie wyboru oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-dostawy

 

 

Dostawa produktów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Moszczanach- I kwartał 2016r.

 SIWZ

 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Informacja o zmianie wyboru oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

 

Dostawa produktów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Moszczanach- IV kwartał 2015r.-zakończony

SIWZ

Wyjaśnienie SIWZ- Sukcesywna dostawa produktów spożywczych do DPS w Moszczanach

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dot.części 13

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-dostawy

 

 


 

Kontakt

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOSZCZANACH
37-543 Laszki,
Moszczany 1,

tel. 16 628 33 72, 16 628 33 71