Projekt "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki

 

Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów Pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych na czas COVID - 19


 

Kontakt

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOSZCZANACH
37-543 Laszki,
Moszczany 1,

tel. 16 628 33 72, 16 628 33 71