O nas

 

Dom Pomocy Społecznej w Moszczanach istnieje od 1951 roku.
Jest jednostką organizacyjną Powiatu Jarosławskiego.
Zlokalizowany jest w odległości 15 km od Jarosławia.
Dom Pomocy Społecznej w Moszczanach jest miejscem stałego pobytu dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.

Dom zapewnia swoim Mieszkańcom, całodobową opiekę oraz warunki odpowiadające godności człowieka zaspakajając ich niezbędne potrzeby bytowe, pielęgnacyjne, opiekuńcze, edukacyjne, społeczne i religijne na poziomie obowiązującego standardu. Mieszkańcy spędzają czas w ciepłej, spokojnej atmosferze przy wsparciu życzliwego, wyspecjalizowanego personelu. Na terenie obiektu Mieszkańcy mają możliwość spacerów i wypoczynku w otoczeniu zieleni.

WARUNKI MIESZKANIOWE

Budynek dostosowywany jest do wymagań stawianych przez regulacje unijne, spełnia wszystkie niezbędne standardy dotyczące warunków obowiązujących w domach pomocy społecznej.

Jest to budynek dwupiętrowy z windą, posiadający 49 pokoi:


Pokoje wyposażone są w funkcjonalne i estetyczne meble oraz telewizory, co stwarza przytulną, domową atmosferę.

Pokój dwuosobowyPokój czteroosobowy dla osób leżących    Pokój dwuosobowy
Pokój dwuosobowy       Pokój trzyosobowy      Pokój dwuosobowy
                                                     

 

Budynek podzielony jest na trzy oddziały, z których każdy ma własną świetlicę dziennego pobytu.

 

Świetlica- Oddział A            Świetlica- Oddział B           Świetlica- Oddział B1

 

W Domu funkcjonuje gabinet lekarski. Mieszkańcy mają zapewnioną pomoc stomatologiczną, psychiatryczną, psychologiczną oraz doraźną lekarza rodzinnego.

Na zaplecze socjalno-bytowe składają się kuchnia, jadalnia oraz pralnia.
Dbając o zdrowie naszych Mieszkańców, wyżywienie dostosowane jest do wymogów osób z różnymi przypadłościami zdrowotnymi (diety).

jadalnia

Na terenie obiektu Mieszkańcy mają możliwość bezpośredniego odpoczynku, spacerów i relaksu w otoczeniu zieleni.

OPIEKA I WSPARCIE

Podstawowym zadaniem Domu jest zapewnienie Mieszkańcom jak najlepszej opieki i wsparcia.
Zespół opiekuńczy dąży do tego, aby Mieszkańcy mieli poczucie komfortu życia oraz poczucie własnej wartości mimo ograniczeń spowodowanych chorobami i niepełnosprawnością.

Zespoły pielęgniarek , opiekunów i pokojowych zapewniają całodobową opiekę medyczną i usługi opiekuńcze i pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb.

Fizjoterapia

W trosce o sprawność fizyczną i zdrowie Mieszkańców w Domu funkcjonuje gabinet rehabilitacyjny.
W zakresie fizjoterapii wykonywane są zabiegi i ćwiczenia odpowiednio dobrane i nakierowane na konkretne problemy, potrzeby i możliwości Mieszkańca.

Głównymi formami usprawniania jest kinezyterapia/ leczenie ruchem /oraz fizykoterapia /laser, magnetronik, ultradźwięki, elektroterapia, masaż/.

Fizjoterapia     Fizjoterapia

 

Terapia zajęciowa

Działania terapeutyczne dostosowane są do indywidualnych potrzeb i możliwości Mieszkańców.
Celem pracy z Mieszkańcami jest kształtowanie w nich postaw za pomocą określonych czynności, które pozwalają wypracować nowe umiejętności. Jest to jedna z form leczenia usprawniającego.

Główne formy i techniki terapii zajęciowej: rysunek, malarstwo, zdobiennictwo, dekoratorstwo, rzeźba /zabawa z masą solną/, zabawoterapia, trening umiejętności społecznych, rekreacja, hafciarstwo, krawiectwo, zabawkarstwo, dziewiarstwo (szydełkowanie), ogrodnictwo.

Terapia zajęciowa

Działalność kulturalno-oświatowa

Mieszkańcy DPS biorą czynny udział w przeglądach artystycznych, konkursach literackich i sportowych, spartakiadach oraz różnego rodzaju wystawach twórczości osób niepełnosprawnych. Mieszkańcy uczestniczą w spotkaniach integracyjnych, zabawach tanecznych, podczas których nawiązują znajomości z osobami z zaprzyjaźnionych domów pomocy.

Głównymi kierunkami działalności kulturalno-oświatowych są: umuzykalnienie /nauka pieśni, piosenek/, przygotowywanie programów artystycznych, okolicznościowych, nauka gry na instrumentach, czytelnictwo, sport i rekreacja.

Na terenie domu funkcjonuje punkt biblioteczny, szeroko promowane jest czytelnictwo książek i czasopism.

Budynek DPS                           Kaplica - wnętrze                           Wnętrze - korytarz         

 Dom gwarantuje Mieszkańcom optymalne zabezpieczenie potrzeb życiowych, socjalnych, zdrowotnych, kulturalnych, obyczajowych, religijnych i społecznych oraz umożliwia kontakt z rodziną.
Mieszkańcy mają zapewnioną godną egzystencję w atmosferze życzliwości, akceptacji , zrozumienia, zbliżoną do normalnych warunków życia w rodzinie, w poszanowaniu godności i indywidualności.
Zapraszamy!!!

 


 

Kontakt

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOSZCZANACH
37-543 Laszki,
Moszczany 1,

tel. 16 628 33 72, 16 628 33 71