WOLNE MIEJSCA W DPS

WOLNE MIEJSCA W DPS

Dodano: 2016-03-11

Dom Pomocy Społecznej w Moszczanach informuje, że posiada sześć wolnych miejsc. Przyjmujemy osoby dorosłe, niepełnosprawne intelektualnie

Osoby zainteresowane przyjęciem do Domu Pomocy Społecznej powinny zgłosić się z wnioskiem do odpowiedniego ośrodka pomocy społecznej, właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania.

Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwy dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej.


Dyrektor DPS
Mariusz Wygnaniec


 

Kontakt

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOSZCZANACH
37-543 Laszki,
Moszczany 1,

tel. 16 628 33 72, 16 628 33 71