INFORMACJA O DODATKOWYM DNIU WOLNYM OD PRACY

Dodano: 2015-08-31

Informuję, że dzień 01.09.2015r. jest dniem wolnym od pracy w Administracji Domu Pomocy Społecznej w Moszczanach w zamian za święto przypadające w sobotę, tj. w dniu 15.08.2015r.

                                                                                                    Dyrektor DPS

                                                                                                    Mariusz Wygnaniec


 

Kontakt

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOSZCZANACH
37-543 Laszki,
Moszczany 1,

tel. 16 628 33 72, 16 628 33 71